governance / inrichtings-vraagstuk

governance / inrichtingsvraagstuk

Op basis van de verschillende processen binnen inkoop brengen wij samen met jou in kaart hoe de taken en verantwoordelijken voor een goed samenspel verdeeld zouden moeten zijn. Vervolgens kijken we waar en hoe dat afwijkt van de huidige situatie en bepalen we welke acties nodig zijn om daar te komen. Het coachen of opleiden van mensen voor hun  nieuwe rol, behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan de rol van pakketeigenaar, demandmanager, inkoopadviseur en contractmanager.

WAT ZEGGEN anderen over ons?