Contract-management

Contractmanagement

Wij helpen graag bij een gedegen implementatie van een contract maar kunnen ook inspringen als het contract al lang en breed gesloten is.

Dit proces begint met een gedegen impact analyse waaruit blijkt welke contracten essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Na de analyse maken we per categorie een strategie om het contract beter te kunnen managen. Daaruit blijkt hoe resultaten gemonitord worden, wat je van een leverancier mag verwachten en op welke wijze je wanneer en waarover in gesprek gaat.

WAT ZEGGEN anderen over ons?