samen daadkrachtig

Samen maken we inkoop mooier in de zorg en het onderwijs.

samen daadkrachtig

Samen maken we facilitair
en inkoop mooier.

inkoopadvies

Wij gebruiken onze inkoopkracht voor een duurzaam resultaat.

Zorg & Onderwijs

Wij zetten ons in bij organisaties waar wij gaan voor een maatschappelijk resultaat.

/ De impact van inkoop en facility management

Wij begeleiden organisaties en bedrijven bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Door advies bij het maken van keuzes. En door bij iedere stap de juiste afweging te maken die de behoefte binnen uw organisatie optimaal dient.

/ van begin tot eind

Daarmee maakt Con Vigor zich sterk voor de beslissende kracht die loskomt bij organisatie keuzes. Van Europese aanbestedingen, het opstellen van contracten en mandaatregelingen, de sourcingstrategie, het implementatieplan en ten slotte: de monitoring. Samen gaan we voor het best mogelijke resultaat.

Vinger aan de pols

Ook nádat de handtekeningen onder het contract staan, houden we een vinger aan de pols. Zo weet u zeker dat de gemaakte afspraken geen papieren -maar een daadwerkelijke waarheid worden.

Dat is de daadkracht van Con Vigor

wie zijn onze opdrachtgevers?